більшість

більшість
ekseriyet; çoqusı

Українсько-турецький словник. 2009.

Look at other dictionaries:

 • більшість — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

 • більшість — шості, ж. Більша частина, більша кількість кого , чого небудь …   Український тлумачний словник

 • більшість — [б’і/л ш іс т ] шос т і, ор. ш іс т у …   Орфоепічний словник української мови

 • змочуваність — смачиваемость wettability *Anfeuchtbarkeit, Benetzbarkeit – 1) Властивість рідини взаємодіяти з твердою поверхнею; визначається кутом змочування θ в системі трьох фаз (твердої, рідкої і газової); коли θ>900, рідина не розливається по поверхні… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • крихкість гірських порід — хрупкость горных пород fragility of rocks, rock fragility, rock brittleness *Sprödigkeit der Gesteine, Brüchigkeit der Gesteine – властивість гірських порід порівняно легко рватися, ламатися або руйнуватися при статичному навантаженні без… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • зрілість — лості, ж. 1) Стан організму, який досяг повного розвитку. 2) перен. Високий ступінь розвитку досконалості, майстерності. Атестат зрілості. •• Зрі/лість това/ру стадія циклу життя товару, яка характеризується тим, що більшість покупців уже… …   Український тлумачний словник

 • зольність — зольность ash content Aschegehalt, Aschehaltigkeit вміст у відсотках незгоряючого залишку (на безводну масу), який утворюється з мінеральних домішок палива при його повному згорянні. Позначається символом А і виражається у відсотках. Для… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • гірничохімічна промисловість — горнохимическая промышленность mining chemical industry *bergbauchemische Industrie галузь промисловості, що включає видобування, збагачування та первинну переробку апатитової і фосфоритної руд, природних калійних солей та руд, які містять сірку …   Гірничий енциклопедичний словник

 • надлишковість — вості, ж. 1) Абстр. ім. до надлишковий. 2) Наявність у системі додаткових засобів понад ті, які б могли забезпечити їх нормальне функціонування. •• Енергети/чна надлишко/вість запас потужностей, який може бути використаний у більш тяжких умовах… …   Український тлумачний словник

 • злочинність — ності, ж. 1) Абстр. ім. до злочинний. 2) Наявність злочину (у 1 знач.). •• Білокомірце/ва злочи/нність умовна назва сукупності злочинів посадових осіб, уповноважених здійснювати державні функції (чиновників). Економі/чна злочи/нність вид… …   Український тлумачний словник

 • Причастя - співпричастя - сопричастя - спільність — (а не спілкування) бути причетним мати участь бути учасником брати участь Майже всі ці слова та вислови вживають, щоб передати грецьку терміногрупу κοινωνία, κοινωνός, κοινωνέω що походить від слова κοινός (спільний, звідки й назва елліністичної… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”